Geschiedenis en werking
In kaart brengen van archieven
Verwerven van archieven
Handleiding archiveren
Archiveren: een kinderspel
Links
Contact

 

Copyright

Disclaimer


Website door Platform 2

Hier vind je een aantal links naar instellingen of organisaties die zich bezighouden met de geschiedenis van scouting

Onze partners
- FOS Open Scouting
- FOS-Shop (binnenkort on-line)
- Infra-FOS

Onze projectpartners
- Oud Scouts en Oud Gidsen van België (OSOGB)
- Nationaal Scoutsarchief
- Centre Historique Belge du Scoutisme
- De Vlaamse overheid

Onze contacten
- VVKSM
- SGP
- L’ Association 1907
- Internationaal Scoutsmuseum

Erfgoedverenigingen
- VCM: Steunpunt voor erfgoedverenigingen in Vlaanderen
- Heemkunde Vlaanderen: overkoepelende organisatie van de heemkundige kringen in Vlaanderen
- Verenigingswijzer erfgoed & volkscultuur: een handige site met informatie over alle mogelijke erfgoedverenigingen in Vlaanderen
- Culturele Biografie: steunpunt voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea
- Erfgoedcel Gent