Geschiedenis en werking
In kaart brengen van archieven
Verwerven van archieven
Handleiding archiveren
Archiveren: een kinderspel
Links
Contact

 

Copyright

Disclaimer


Website door Platform 2

De vzw’s FOS, FOS-Shop en Infra-FOS zijn niet de enigen die materiaal over Open Scouting in Vlaanderen bijhouden. Alle eenheden van FOS in de 5 Vlaamse Provincies en Brussel zijn nog wekelijks bezig met Open Scouting waarvan zij de waarden op een speelse manier trachten over te brengen. Heel veel documenten zijn echter in de loop der jaren zoek geraakt. Dit is niet zo verwonderlijk. Eenheden hebben zich nooit echt bekommerd om hun verleden. Niettemin zijn er leden die het heft in eigen handen nemen en zelf een archief of een verzameling aanleggen. Brieven, badges, verslagen en allerlei parafernalia worden zorgvuldig bijgehouden. Door de aangroei van deze persoonlijke verzamelingen weten we niet wie juist wat bewaart en verdwijnen de archieven soms in de vergetelheid. En wat met de stukken van eenheden die opgedoekt zijn?

In België heb je een aantal instellingen waar men terecht kan met stukken over scouting en die een onderdak geven aan deze archieven. Zo heb je in Leuven het Nationaal Scoutsmuseum en werd in Brussel het Centre Historique Belge du Scoutisme opgericht. Maar vinden alle archieven hun weg naar deze bewaarinstellingen en wat hebben ze juist bewaard?

Via een telefonische enquête probeert Scouting Vlaanderen de verspreide privé-, eenheids- en provinciale archieven in kaart te brengen.
We onderhouden bovendien nauwe contacten met de Oud Scouts en Oud Gidsen van België om via deze weg archieven, afkomstig van BSB-GGB-SSB-SGB, op te sporen die de vroege jaren van Open Scouting in Vlaanderen belichten.

Dit alles moet resulteren in een overzicht van wat de archieven die door de bestaande instellingen worden bewaard aan materiaal inzake Open Scouting bevatten en van de stukken die door personen, eenheden of steunverenigingen worden bijgehouden.

Maar ook jij kan ons helpen. Weet jij waar er zich documenten bevinden over Open Scouting, neem dan contact met ons op. Verbeter ons, vul ons aan of neem zelf actief deel aan onze zoektocht opdat Scouting Vlaanderen in staat zou zijn de archieven van Open Scouting zo volledig mogelijk in kaart te brengen.

Archief Briefwisseling