Geschiedenis en werking
In kaart brengen van archieven
Verwerven van archieven
Handleiding archiveren
Archiveren: een kinderspel
Links
Contact

 

Copyright

Disclaimer


Website door Platform 2
Geschiedenis & Werking

De vzw Scouting Vlaanderen is reeds werkzaam sedert 1990 maar haar werking kreeg in 2001 een sterke impuls toen het archief van FOS, de jeugdorganisatie die Open Scouting sinds 1966 in Vlaanderen belichaamt, voor het eerst werd bestudeerd door een studente-archivaris die stage liep op het FOS-kantoor. Zij startte met de ordening en inventarisering van de diverse stukken zodat het archief op een efficiënte manier kan worden geraadpleegd. Een team van vrijwilligers-archivarissen vangt de toevloed aan documenten verder op en zorgt ervoor dat ze toegankelijk worden gemaakt.

Het recente archief van FOS en FOS-Shop, bevindt zich op het Landelijk Secretariaat. Na een termijn van 10 jaar worden de documenten overgebracht naar het lokaal van Scouting Vlaanderen in het Jeugdverblijfscentrum “De Valk” in Laarne, waar zich ook het archief van Infra-FOS bevindt. Dit lokaal werd ingericht als archiefopslagplaats waar de archiefdozen overzichtelijk en veilig liggen opgeslagen en professioneel worden beheerd. De documenten kunnen op gemotiveerde aanvraag en na goedkeuring door de archivaris geraadpleegd worden. Het archief zal toegankelijk zijn op afspraak.

De werking van Scouting Vlaanderen kwam door het toekennen van een projectsubsidie eind 2004 tenslotte in een stroomversnelling terecht. Door deze subsidie van de Vlaamse Overheid kan een deeltijdse professionele kracht zich gedurende een jaar inlaten met het verder inventariseren en cultureel ontsluiten van het Open Scoutsarchief.

Archiefruimte FOS-kantoor

Archief Laarne