Geschiedenis en werking
In kaart brengen van archieven
Verwerven van archieven
Handleiding archiveren
Archiveren: een kinderspel
Links
Contact

 

Copyright

Disclaimer


Website door Platform 2

Jongeren moeten worden aangemoedigd om zorgzaam om te gaan met het eigen (scouts-) verleden en leren dat documenten bewaren ‘fun’ kan zijn. Dit tracht Scouting Vlaanderen te doen door het ontwikkelen en ter beschikking stellen van een ‘docuzoektocht’ en een spelkit ‘levende scoutshistorie’ aan leiding en leden van de Open Scoutsbeweging.

De docuzoektocht zal eerder gericht zijn op de huidige leiderspopulatie en zal zich toespitsen op de geschiedenis van Open Scouting in Vlaanderen. Aan de hand van krantenartikels, objecten en brieven zullen een aantal sleutelmomenten worden belicht. Hoe ontwikkelde de Open Scoutsbeweging zich binnen een aan verandering onderhevig maatschappelijk kader in de laatste 100 jaar?

De spelkit ‘levende scoutshistorie’ wil vooral de leden van de open scoutseenheden stimuleren om een eigen archief aan te leggen of om hun bestaand archief te herwaarderen of op te waarderen. Indien eenheden weinig of geen kennis of stukken hebben over hun eigen verleden, dan zal de spelkit hen zeker helpen om zelf actief op zoek te gaan naar dit verleden.

Klik hier om de spelkit te spelen! (http://www.archiscout.be)