Geschiedenis en werking
In kaart brengen van archieven
Verwerven van archieven
Handleiding archiveren
Archiveren: een kinderspel
Links
Contact

 

Copyright

Disclaimer


Website door Platform 2

Scouting Vlaanderen wil echter meer zijn dan louter een ‘verzamelbak’ van allerhande Open Scoutsarchieven. De vzw tracht de verschillende eenheden actief te ondersteunen bij hun archiefbeheer door het samenstellen en verspreiden van een ‘handleiding archiveren’ die praktische richtlijnen zal bevatten om een eigen ‘eenheidsarchief’ uit te bouwen en om de bestaande eenheidsarchieven op een verantwoorde wijze verder plaatselijk te beheren.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen: wat moet ik bewaren? Hoe pak ik een versnipperd archief aan? Welke onderverdelingen maak ik in mijn archief?

Ook aan een ‘archiefgids’ ten behoeve van de verantwoordelijken van FOS, FOS-Shop en Infra-FOS wordt gewerkt, zodat de verdere inventarisering en de aanvulling van het bestaande archief vlotter kan verlopen.