Geschiedenis en werking
In kaart brengen van archieven
Verwerven van archieven
Handleiding archiveren
Archiveren: een kinderspel
Links
Contact

 

Copyright

Disclaimer


Website door Platform 2

Verenigingen hebben dikwijls last van geheugenverlies. Tijdsgebrek of een gebrek aan interesse voor de ‘eigen’ geschiedenis zijn hiervan vaak de oorzaak. Door deze nonchalante houding dreigen documenten verloren te gaan en wissen we als het ware ons eigen verleden en dus onze eigen identiteit.

SCOUTS De vzw Scouting Vlaanderen stelt zich tot doel om zowel het materiële - de archieven op zich - als het immateriële erfgoed van de Vlaamse Open Scoutsbeweging - de basiswaarden waarvoor Neutrale, Open of Actief Pluralistische Scouting sinds 1910 stond en staat – voor verder verlies te behoeden.

De vzw wil bijdragen tot een beter begrip van de geschiedenis en de achtergronden van deze beweging door het oprichten, beheren en exploiteren van een archief, een studiedienst en een steunfonds.

Op deze wijze hoopt zij het ‘collectief geheugen' van de Vlaamse Open Scoutsbeweging te revitaliseren en voor de toekomst veilig te stellen, zodat de (meer)waarde van een bewuste, gewenste en gelijkwaardige omgang met andere levensbeschouwingen in het kader van Scouting in Vlaanderen niet verloren zou gaan.

Met de steun van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Minister van CultuurMet de steun van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Minister van Cultuur